RH & RV Hulrumsbarrier

RH & RV Hulrumsbarrier

EPD SideRise – Hulrumsbarrier til ventilerede facader

Anvendes til brandsikring af hulrum under regnskærm og klimaskærm, Horisontalt og vertikal brandadskillelse. Sikrer at systemet vil dræne frit, samtidig med at luftstrømmen bevares og giver en effektiv varm røg- og brandforsegling.

 • IFC-certificeret (IFCC 1712)
 • Tillader kontinuerlig ventilation og dræn bag regnskærmens konvolut.
 • Testet til ASFP TGD19 brandmodstandstest af åben tilstand hulrumsbarrierer ved brug af EN 1363-1 og principperne i EN 1366-4.
 • Op til 120 minutters brandintegritet.
 • Velegnet til facader med ventileret hulrum.
 • Alle vandrette hulrumsbarrierer er farvekodede for at lette identifikation.

RH horisontale hulrumsbarrierer
Inkorporerer en kontinuerlig bundet ekspanderende strimmel til forkanten og indkapslet i en vejrbestandig polymerfilm. I tilfælde af udsættelse for brand, udvider og tætner dette fuldt ud den designede ventilationsspalte, der dannes ved installationstidspunktet mellem barrieren og bagsiden af beklædningen, i overensstemmelse med CWCT- og NHBC-vejledningen for luftspalter op til 50 mm.

RV lodrette hulrumsbarrierer
RV hulrumsbarrierer bruges til fuldt ud at udfylde hulrummet mellem den ydre kappe og den indre struktur. Konstruktionen giver fremragende modstand mod passage af både røg og ild. Derudover hjælper de ventilerede facader til at fungere ved at forsegle hulrummet fuldstændigt ved at opretholde lufttryksrummet.

 • Velegnet til lodrette (fuld forsegling) montering.
 • Op til EI 120 minutters brandintegritet/isolering.
 • Testet i henhold til EN 1366-4.
 • Tredje parts godkendt (Certifire CF 6028)

Vigtigt er det, at de lodrette kavitetsbarrierer til RV’s unikke stenulds-lamelkernekonstruktion gør det muligt for de lodrette barrierer at imødekomme den brugbarhedsbevægelse, der normalt er forbundet med regnafskærmsfacader. RV Hulrums Barriers er tredjepartsgodkendt under Certifire CF 6028.

RH- og RV hulrumsbarrierer er specielt udviklet til at opfylde kravene til hulrumsbarrierer, der anvendes i drænede og ventilerede facader. Deres brug sikrer, at systemet vil dræne eventuel fugt i facadekonstruktionen, samtidig med at luftstrømmen bevares og i tilfælde af brand giver en effektiv varm røg- og brandtætning. RH  horisontale og RV vertikale hulrumsbarrierer repræsenterer standardvalget hvor der stilles krav til hulrumslukninger af ventilerede facader og regnskærmsløsninger.

 • Tillader kontinuerlig ventilation og dræn bag den udvendige kappe
 • Produkter testet isoleret og i systemtest i stor skala
 • Reaktivt intumescent har hurtige tætningslukningsegenskaber ved at ekspandere
 • Vandrette barrierer kan inkorporere op til 50 mm kontinuerligt ventileret luftrum
 • Lodrette barrierer tillader bevægelse af beklædningens funktionsdygtighed

RH Horisontale hulrumsbarrierer: Der er udviklet to ventileret horisontale løsninger: RH25 til luftspalter op til 25 mm og RH50 til luftspalter op til 50 mm. RH Horisontale hulrumsbarrierer kan anvendes med en række beklædningstyper (f.eks.: trapezformet, sinusformet, ribbet og falset), dog må den maksimale spalte på noget tidspunkt ikke overstige den angivne luftspalte – f.eks. 25 mm for RH25 og 50 mm for RH50. Kontakt Constructia for systemer som ligger uden for disse grænser.
Produktsortimentet er i overensstemmelse med de aktuelle markedskrav og er blevet testet i henhold til ASFP-vejledning: ventileret hulrumsbarriere, der anvendes i ekstern klimaskærm af bygninger, ved at bruge principperne i EN 1363-1. ASFP Technical Guidance Document – TGD 19 (juli 2014 revideret nov 2017).

RV lodrette hulrumsbarrierer til regnskærmsbeklædning bruges til fuldt ud at udfylde hulrummet mellem den udvendige kappe og den indvendige struktur. Ved at forsegle hulrummet fuldstændigt hjælper de ventilerede facader til at fungere ved at opretholde lufttryksrummet. Det er bemærkelsesværdigt, at deres unikke stenulds lamelkernekonstruktion gør det muligt for de lodrette barrierer at imødekomme den brugbarhedsbevægelse og vertikal brandsektionering, der normalt er forbundet med regnskærmsfacader. Skæringer mellem vandrette og lodrette hulrumsbarrierer støder ganske enkelt til.