AluTec 500

AluTec 500

TDS – AluTec -Dansk

AluTec anvendes som dampspærre i forbindelse med montering af trapez plader i tagkonstruktioner.  AluTec kan anvendes i temperaturer over 5°C og er selvklæbende og gangbar efter montering.  Med AluTec kan man fremskynde processen med at få en lukket konstruktion og arbejder nedenunder påbegyndes.

Dampspærre af bitumen skal ifølge den tyske standard DIN 18234-2 mindst svare til brandklasse E iht. DIN EN 13501-1. Brændværdien af bitumendampspærren må ikke overstige 11.600 kJ/m². Kolde selvklæbende dampspærremembraner med aluminiumskompositbærer er fremragende egnede til at skabe en høj gennemtrængningsmodstand og et sikkert lufttæt og damptæt lag på trapezprofiler i stål i henhold til EnEV.  EnEV står for Energieeinsparverordnung (energisparelses forordningen), under det Tyske energiagentur.  AluTec lever op til kravene.

Produkterne er testede i henhold til de Europæiske harmoniserede standarder af henholdsvis EN 13707:2004+A2:2009, EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006, CE mærket og kontrolleret af certificeret tredje part.

AluTec dampspærre består af en bitumenmembran dækket med aluminiumsfolie. Denne membran er beregnet til påføring på metalprofilerede tagkonstruktion som tagdækningssystemets dampspærrelag. Velegnet til anvendelse i tagsystemer i civile og industrielle bygninger med normal og øget temperatur og fugtighed (fabrikker, fitnesscentre, svømmehaller). Høj trækstyrke gør det muligt at modstå vægten af en person, der står på membranen placeret mellem bølgerne i den profilerede plader. Denne membran, i modsætning til andre PE-dampisoleringsfilm, rives eller strækkes ikke. Der er ikke noget enklere, lettere og sikrere end at installere dampspærre, hvor den ene side er dækket med et specielt selvklæbende polymer-bitumenlag. Denne funktion tillader installation af dampspærre uden yderligere udstyr. Største fordele:

  • Selvklæbende – Pålidelig vedhæftning under installation forhindrer forskydning
  • Gangbar – Mulighed for at gå på materialet under og efter installation
  • Høj mekanisk styrke – Øger sikkerhed og minimerer risiko i udførselsperiode
  • Høj produktivitet – 1000 m2 montering på en dag og færre processer